Hand in Hand

Carthanas leanaí an tIarthar

Ag tabhairt tacaíocht do theaghlaigh le paiste le hailse

Cúlra

Bhunaigh grúpa oibrithe deonach Hand in Hand sa bhliain 2006 faoin ainm CD’s Helping Hands. Bhí an bunaitheoir spreagtha ag cailín Gaillmheach dhá bhliain d’aois a bhí ag fáil leigheas le haghaidh leoicéime. Tríd taithí pearsanta, d’aithne an grúpa seo na réimsí ina raibh cúnamh praiticiúil ag teastáil uaidh teaghlaigh i gcásanna a bhí cosúil leis an chás seo.

Inniu, tá Hand in Hand ag tabhairt cúnamh do theaghlaigh le leanaí atá tinn le hailse, teaghlaigh atá an brú breise orthu a bheith ag taisteal achair fhada chuig Baile Átha Cliath le haghaidh cúnamh príomha agus leigheas a fháil .

I gcuid cásanna tá deartháireacha agus deirfiúracha eile sa chlann a dteastaíonn cúram uatha chomh fada agus atá an mháthair, athair nó caomhnóir ag taisteal go dtí Baile Átha Cliath nó chuig ospidéal áitiúil chun leigheas a fháil don pháiste atá tinn sa chlann. Is é an fócas atá againn an t-am ar fad ná cúnamh ar an talamh a thabhairt do leanaí agus teaghlaigh,  chun tionchar an diagnóis agus an taisteal fada chun leigheas a fháil a laghdú ar shaol na clainne.

Cé muid féin ?

Is  eagraíocht neamh bhrabúsach is ea Hand in Hand atá lonnaithe i nGaillimh. Tugann muid tacaíocht do theaghlaigh a bhfuil tionchar ag ailse le linn aois an pháiste orthu  i nDún na nGall, Sligeach, Maigh Eo, Liatroim, Ros Comáin, Gaillimh, An  Chláir agus Luimneach trí chúnamh praiticiúil.

Trí sheirbhís cúnamh praiticiúil a chur ar fáil, faigheann teaghlaigh  an deis níos mó am luachmhar a chaith lena bpáiste atá tinn.

Is carthanas uathúil muid. Is muid an t-aon charthanas in Éirinn a thugann tacaíocht do theaghlaigh amach tríd próiseas leigheas ailse. Is féidir le próiseas leigheas ailse do pháiste leanúint ar aghaidh ar feadh na mblianta.

Céard a dhéanann muid ?

Oibríonn muid le soláthraí seirbhís  proifisiúnta chun an tacaíocht phraiticiúil seo leanas a chuir ar fáil do theaghlaigh ar fud an Iarthar :

•              Tacaíocht  cúram clainne

•              Seirbhís glanta teaghlaigh

•              Seirbhís níochán teaghlaigh

•              Seachadadh béile

Déantar teaghlaigh a théann i dteagmháil linn a mheasúnú go haonarach agus faoi rún ionas gur féidir linn an tseirbhís is fearr is a dhearadh dóibh chun a gcuid riachtanais a bhaint amach. Tá na seirbhísí a chuireann muid ar fáil faoi thionchar riachtanais an teaghlaigh sin.  Déantar na riachtanais sin a aithint tríd aiseolas uaidh an chlann .  Déanann muid iarracht ar bhunús leanúnach chun dul in oiriúint le riachtanais teaghlaigh de réir  mar a athraíonn agus a fhorbraíonn siad.

Cén chaoi cabhraíonn sé seo ?

Laghdaíonn sé strus, imní agus tráma mothúcháin taobh istigh den chlann.

•              Tugann sé an deis do thuismitheoirí  níos mó am a chaitheamh lena bpáiste atá tinn.

•              Tugann sé suaimhneas intinne do thuismitheoirí go bhfuil cúram a sholáthar chuig na páistí eile sa chlann

•              Tugann sé an deis do tuismitheoir/ caomhnóir amháin fanacht ag obair amach  tríd an cóir leigheas

•              Tugann sé an deis do thuismitheoirí/ caomhnóirí brise a thógáil anois agus arís

Conas ar féidir leat cúnamh a thabhairt ?

Níl mórán cúnamh praiticiúil ar fáil do theaghlaigh le páiste atá ag fulaingt le hailse. Tá tionchar réalach ag ár n-urraitheoirí agus tiomsaitheoirí airgid ar an méid teaghlaigh ar féidir linn cúnamh a thabhairt. Is féidir cúnamh a thabhairt tríd :

•              Hand in Hand a mholadh mar do charthanas na bliana

•              Feachtas tiomsaithe airgid a chur chun cinn i d’ionad oibre

Imeacht tiomsaithe airgid a eagrú le do ghrúpa áitiúil agus pobal

•              Airgead a thabhairt ar líne ag www.hadinhand.ie tríd PayPal

•              Breathnú air ár suíomh idirlín le haghaidh nuacht agus eolas faoi  fheachtais tiomsaithe airgid atá ag teacht aníos.

Déanfaidh do ranníocaíocht difríocht mhór do chaighdeán saol leanaí atá tinn le hailse agus a gcuid teaghlaigh. Tabhair cúnamh dúinn anois trí theagmháil a dhéanamh linn!

Teistiméireachtaí

Teistiméireachtaí proifisiúnta

Faoi láthair níl mórán cúnamh le fáil sa réimse seo ach  tá aitheantas tugtha ag Hand in Hand don réimse a bhfuil sé ag teastáil go háraithe. Tríd ag soláthar cúnamh praiticiúil baile, tugann sé an deis do theaghlaigh taisteal níos éasca chuig ospidéal agus aire a thabhairt de na paistí eile sa chlann tríd an am crua seo . Cinnte déanann an carthanas seo difríocht  do leanaí agus a dteaghlaigh faoi mo chúram atá ag maireachtáil in Iarthar na hÉireann

Dr. Aengus O’Marcaigh – Comhairleach péidiatraiceach haemaiteolaí, Ospidéal Mhuire na Leanaí, Cromghlinn.

Teistiméireacht teaghlaigh

D’fhiarr mé dom féin cén fáth nár ghlac mé le cúnamh roimhe seo. Ba cheart dom é a dhéanamh ón tús, dhéanfadh sé mo shaol i bhfad níos éasca dom féin agus  mo theaghlach”

Maureen O’ Connell – Máthair páiste le hailse.

Más teaghlach thú atá faoi thionchar páiste atá tinn le hailse téigh i dteagmháil linn faoi rún :

Sonraí teagmhála Hand in Hand

Teileafóin :                         091 799 759

Fón póca :                            087 660 0103

Ríomhphost :                     info@handinhand.ie

Seoladh poist :                  Hand in Hand, Óran Mór, Páirc Ghnó Órán Mór, Co. na Gaillimhe.

Téigh i dteagmháil linn anois chun tuilleadh eolas a fháil faoi conas cúnamh a thabhairt dúinn

Sonraí bainc Hand in Hand

Cuntas :                Hand in Hand

Banc :                    Banc Uladh

Craobh : Bóthar Thuama, Gaillimh

Uimhir c/s :  0077713

Uimhir clárú carthanas Hand in Hand CHY172668

Is féidir leat teagmhál a dhéanamh linn freisin ar Facebook agus Twitter :

Twitter @ HandinHandwest

www.facebook.com/HandInHandWestlittle lady sitting